nlvlagNaar Nederlandse tekst
Ergonomics or human factors are very important for the operators in a control room and related to their work. Ergonomics have to do with the relation between the intellectual and fysical work and the operator. So you can have a perfect controlroom, but the tasks of the operator may not fit the operator…

Design4u can advise you in many ways to cope with the challenges of ergonomics. Ergonomics has to do with choises and a dynamic approach of the working environment. We specialise in controlroom environment and we do have expertise in the physical interface (24/7chairs, consoles, lighting, height adjustment etc.). On the informational ergonomics we can assist you by looking at the tasks and software together with your engineers. We can provide you with a study or with basic instruction about the projection of the information on screen (what is needed and what is bias).

Our camera team can make a trafic flow analysis.

The ergonomics can be as broad or narrow as you wish. All according to ISO 11064, latest editions. Of course there is more to ergonomics than the ISO standard. ISO is a guideline for common sense in designing a optimal control room given the current situation and techniques.

We have done ergonomic research projects for Bayer, Vopak, Dupont, Shell, Cargill and several oil companies.

ukvlagSkip to English content
Ergonomie, samen met ARBO is bijzonder belangrijk voor de werknemers in een controlekamer en heeft grote invloed op hun werkomstandigheden. Ergonomie gaat om de relatie tussen het intellectuele en fysieke werk en de operator. Er kan een prachtige controlekamer gebouwd worden, maar de taken van de operator moeten wel aansluiten op de menselijke mogelijkheden.

Design4U adviseert breed op het vlak van de ergonomie. Ergonomie en ARBO gaat over keuzes, waarbij de ARBO verplichtingen aangeeft en ergonomie richtlijnen aanbeveelt. Het blijft een dynamisch geheel, waarbij de techniek niet zelden vooruitloopt op de wetgeving. Wij zijn gespecialiseerd in de controlekamer omgeving en we hebben expertise in de interface tussen mens en apparatuur (24/7 stoelen, werktafels, verlichting, hoogte instelling, enz.). Op het gebied van informationele ergonomie (weergave processen) kunnen we samen met uw experts adviseren in taken en software. We kunnen ook een ergonomische onderzoek doen, of basis instructies geven voor de informatie op het beeldscherm.

We hebben ergonomisch onderzoek gedaan voor Bayer, Vopak, Dupont, Shell, Cargill en verschillende olie maatschappijen.

Laptop & Tablet raiser


The Tree-Pod is a wonderful multi-use comfortable laptop stand made of the bio-based material Treeplast®.

This Tree-Pod is what you’ll need when you work with your laptop in an office. The Tree-Pod is a modular product and adjustable for the best ergonomic work position. Just use three or more Tree-Pod parts and make your personal Tree-Pod with six positions for your laptop and tablet.

For your laptop or notebook
In the low position, it’ll act as a screen riser and brings your laptop screen in a normal viewing position. You could benefit from a wireless keyboard if you are typing a lot with your laptop, but it is also possible to use your laptop keyboard.

In the next two positions the laptop screen will even be higher and can be used for presentations or you can work with an extra keyboard. The top position rises your laptop to the max and will be the ideal position for presentations.

Take your Tree-Pod with you, you can take the Tree-Pod apart in pieces or rearrange the Tree-Pod to fit into your laptop case.


Deze Tree-Pod is een bijzondere multi-use comfortabele laptop standaard gemaakt uit bio-based materiaal.

Deze Tree-Pod is wat je nodig hebt als je met het nieuwe werken gebruik maakt van een laptop op kantoor. Deze Tree-Top is modulair en instelbaar voor de beste ergonomische positie van je laptop. Gebruik drie of meer Tree-Pod delen en maak je persoonlijke Tree-Pod met zes uitgekiende posities voor je laptop en tablet.

Voor je laptop, notebook
In de lage positie functioneert de Tree-Pod als een verhoging van je laptopscherm met een normale posite, zoals een monitor bij een desktop. Je kunt dan met een extern toetsenbord werken, maar ook je laptop toetsenbord functioneert dan nog.

Displays & Monitor arms

LCDhouderweb

As the workspace has developped from the classic CRT screens to flatscreens (TFT), the demands are basically the same. Some advantages of the new screens are the low reflection of light due to the flat glass. Flexibility of the placement of the screens is another advantage, but can also be regarded as disadvantage, because the right adjustments may not be consolidated by the workers.
Het bureaublad is geevolueerd van het klassieke beeldscherm naar de platte beeldbuis en het grote overzichtscherm, maar de eisen zijn natuurlijk niet veranderd. Bepaalde voordelen van de nieuwe schermen zijn de beperktere reflectie, die soms weer teniet wordt gedaan door de glanzende tft schermen. Ook is de positie van een flatscreen gemakkelijker in te stellen, dat kan ook een nadeel zijn, omdat de operators niet weten wat de optimale plaatsing moet zijn.

beeldschermdiepte ergonomie

In general it is advised to look down to a screen (15 degrees angle), but with the current amount of screens for one operator, these demands are hard to cope with. For overview of tasks and video the larger TFT and plasma screens are hot at this moment. Due to the overall poor resolution of video and the screens this is only an option for overview of clear tasks or video surveillance. Better quality is on its way, but till then, only the rear projection cubes are compatible in high resolution demands. Only recent TFT screens are able to produce a 1080i resolution.

In het algemeen wordt het aanbevolen om ca. 15° naar beneden te kijken. Met het huidige aantal schermen per operator kan dat wel eens lastig zijn, voor overzicht schermen en video bewaking worden de grotere schermen gebruikt. Doordat de resolutie van video beelden over het algemeen matig is zijn deze schermen alleen nuttig als bewegende achtergrond. Echte opsporing kan ondersteund worden door software. De ontwikkelingen in betere kwaliteit gan snel, maar vergen nog een behoorlijk deel van het budget. Recent zijn grote TFT schermen met 1080i resolutie leverbaar (+52 inch).

monitor video aspect ratio resolution (w x h) pixels
NTSC (SD) 4:3 525 lines
PAL (SD) 4:3 625 lines
VGA 14″ 4:3 640 x 480
567i 720 x 576
720p (HD) 16:9 1280 x 720
XGA 17″ 1024 x 768
SVGA 4:3 1600 x 1200
WXGA 16:9 1366 x 768
SXGA 4:3 1400 x 1050
WSXGA 1600 x 1024
UXGA 4:3 1600 x 1200
1080i (HD) 16:9 1920 x 1080
WUXGA 16:10 1920 x 1200

The distance of the operator to the screen is also important. A rule of thumb is that the characters on the screen need to be 1/150 of the distance to the screen. For example: 50 cm distance gives a 3,3 mm =10 points (1 inch = 25,4 mm; 1 point (pt) = 1/72 inch = 0,353 mm; 1 pica (pc) = 12 points = 4,23 mm) minimum character height. All dependent on the eye of the viewer (age), screen resolution (72dpi and pixels) and environment. For video surveillance different figures are known.

De afstand van de operator tot het scherm is belangrijk. XXXregel daarbij is dat de grootte van een teken op het scherm ongeveer 1/150 moet zijn van de afstand tot het scherm. Bijvoorbeeld: 50 cm afstand geeft een 3,3 mm 10 point: (1 inch = 25,4 mm; 1 point pt = 1/72 inch = 0,353 mm; 1 pica pc =12 points = 4,23 mm) minimale lettergrootte. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het oog van de operator (leeftijd), scherm resolutie (72dpi en pixels) en omgeving. Voor video bewaking zijn andere cijfers beschikbaar.

For overview purposes a distance to a larger screen the viewing distance divided through 2000 gives the pixel dimension (example for 500 mm a pixel of 0,25 mm is good, for a 1000 mm wide screen with 1400 x 1050 pixels, the pixel dimention will be around 800/1400= 0,57 mm. So a good distance will be 2000 x 0,57 = 1,143 meter)…This is just behind the convergention point of your eyes (1100 mm straight forward). For televison screens the distance will be:

TV screen viewing distance
20 – 27 inch 76 – 1500 cm
32 – 37 inch 1800 – 2400 cm
42 – 46 inch 3000 – 4250 cm
50 61 inch 3650 -4800 cm
< 61 inch < 4500 cm

The horizontal viewing angle is 25 degrees left and right for optimal viewing, a 50 degrees angle is acceptable, more is only acceptable in rare cases.

Voor overzicht is de afstand tot een groter scherm bepaald door de kijkafstand gedeeld door 2000, dit geeft de pixelgrootte (bijvoorbeeld bij 500 mm is een pixel van 0,25 mm is goed, voor 1000 mm breedbeeld met 1400 x 1050 pixels is de pixelgrootte ongeveer 800/1400 = 0,57 mm. Een goede afstand is dan 2000 x 0,57 = 1,143 meter). Dit ligt net achter het convergentiepunt van de ogen (1100 mm recht vooruit). Voor tv schermen is de afstand zoals aangegeven in de bovenstaande tabel. De horizontale kijkhoek is 25 graden links en rechts voor optimaal kijken, een 50 graden hoek is acceptabel, groter alleen in uitzonderlijke gevallen.

Furniture, desks and chairs

All the furniture we design and supply is as much adapted to the human factors as possible and affordable. We can design and produce the right furniture for your application or you can choose from our standard modular system. This can be a fully electronic controlled sit and stand workspace and go to a very large multiple users desk.

We allways advise to use and invest in a good 24h chair. We don’t make chairs ourselves, but we can advise you some good ones.

Axia Focus 24/7

Het meubilair dat wij ontwerpen en leveren is zoveel mogelijk aangepast aan de ergonomie als mogelijk en betaalbaar. We ontwerpen en produceren het juiste meubilair voor uw toepassing of u kunt kiezen uit ons standaard programma. Dit modulaire programma biedt de keuze uit volledig electrisch bedienbare werkplekken tot zeer grote multi user desks.

We adviseren u te investeren in de juiste 24 uurs stoelen. We leveren verschillende merken, onze voorkeur gaat uit naar dit goede Nederlandse product.

Ferranti KaNo

Induvidually adapted furniture, or best case solutions. We are able to design the furniture out of our basic modules to ergonomic standards.

Lighting

Together with our interior designer we can design a complete lighting plan. This plan is adapted for your control room and gives all the information needed for a brillant performance. The lighting plan includes luminance pictures and incorporates all the lighting bulbs and so on in your existing control room.

Samen met onze interieur architect kunnen we een compleet verlichtingsplan ontwerpen. Dit verlichtingsplan is aangepast aan uw controlekamer en geeft alle informatie die nodig is voor een optimale werkomgeving. Het verlichtingsplan bevat de lichtverdeling in lumen en alle verlichtingsarmaturen voor in de bestaande controlekamer.

Controlekamer met lichtlightscanlightscan 2

More to come…

Wordt vervolgd…