Control room furniture

English folder (PDF)

Nederlandse folder (PDF)

Steel cabinets with durable laminated wooden table top and flexible tft screen arms
Stalen consoles met duurzaam gelamineerd houten werkblad en flexibele tft armen

 • All modular design / modulair systeem
 • 19″ universal system
 • 2 – 1,5 mm powder coated steel in any RAL colour
 • 30 mm High Pressure Laminate (HPL) top in many dessins
 • high quality monitor arms system

Modulair system
The workspace system consists of at least two steel legs, a connection bar and a rigid wooden tabletop.All modules are based on the same basic measures and can be combined for maximum flexibility. The module can be provided with a lockable Technical Cabinet.

This cabinet is available in custom heigth and depth dependent on the overall height and depth of the module.

 • depth: 800/1200 mm
 • width: 1200/1700 mm
 • durable and flexible
 • standard ‘custom made’
 • many options
Modulair systeem
Het modulair ergonomisch werkpleksysteem bestaat uit tenminste twee stalen poten, een verbindingsdeel gecombineerd met een duurzaam houten werkblad. Alle modulen zijn op dezelfde moduulmaat gebaseerd en kunnen gekoppeld worden voor maximale flexibiliteit. Het moduul kan uitgebreid worden met een afsluitbareTechnische Ruimte.

De technische ruimte is leverbaar in verschillende hoogtes en dieptes, afhankelijk van de gekozen uitvoering van de module.

 • diepte: 800/1200 mm
 • breedte: 1200/1700 mm
 • duurzaam en flexibel
 • standaard ‘custom made’
 • veel opties

Ergonomics
Our system is designed according to the latest European governmental guidelines. It also meets many national guidelines (i.e. Dutch, German TuV Rheinland) concerning monitor height and angle, workspace and footspace. Electrical height adjustment is available as an option for all models.

 • large working area
 • electrical height adjustment
 • lots of footspace
 • equipment front/rear accessible
 • ISO/ NEN/ ARBO compliant
Ergonomie
Ons systeem is ontworpen conform de laatste richtlijnen van de Europese overheid en voldoet daarmee aan de richtlijnen van veel internationale normen (o.a. TuV Rheinland) voor de plaatsing van beeldschermen, werkblad en -hoogte. Electrische hoogteverstelling is als optie voor alle modulen leverbaar.
 • groot werkblad
 • electrische hoogte instelling
 • maximale voetruimte
 • apparatuur voor/achter toegankelijk
 • ISO/ NEN/ ARBO eisen

Durable HPL Desktop

The durable HPL covered desktop is made from multiplex and has rounded corners.

No reinforcement is needed due to the patented construction

Duurzaam HPL Werkblad
Het werkblad is met HPL gepostformd en vervaardigd uit multiplex. Bladrandversterking is niet nodig door de geoctrooieerde constructie.

Unique system
The complete system can be custom designed according to your wishes. Several modules can be brought together or split as required.

Uniek systeem
Het gehele moduul kan op maat uitgevoerd worden. Verschillende modulen kunnen gekombineerd worden of juist apart geplaatst.
 • seperate cable guides/ gescheiden kabelgoten
 • natural ventilation/ natuurlijke ventilatie
 • fits with (floor) airconditioning/ aansluiting voor (vloer)airco
 • for 19″ equipment/ geschikt voor 19″ apparatuur