Design4U furniture

Control room furniture

Standaard meubilair bestaat niet, maar we passen onze ervaring toe in uw specifieke situatie!
There is no such thing as ’standard furniture’, but our concept is to adapt our knowledge to your situation!

NOC in progress for Liberty Global

UPC
Design4U is bezig met het ontwerp voor de inrichting van het NOC van Liberty Global in Amsterdam. Naast een negental gespecialiseerde NOC cockpits zijn er nog meer dan 50 werkplekken in het NOC voorzien.

Design4U is consulted for the design of the NOC of Liberty Global in Amsterdam. Apart from nine specialised NOC cockpits, there are more that 50 desks for the other services involved.

Dr. Kolb breidt controlekamer uit met Design4U

Met Dr. Kolb in Moerdijk hebben we een langdurige relatie. De eerste desk is er geplaatst en in 2008 was er een uitbreiding. Nu er wederom een nieuwe reactor bij geplaatst werd is de controlekamer te klein geworden. Besloten werd de controlekamer te vergroten en een nieuwe desk van Design4U te bestellen. Medio 2012 is deze desk geplaatst.

One of our long lasting relationships is with Dr. Kolb (CH) with their factory in the Netherlands (Moerdijk). We updated the console in 2008 but with a new reactor in 2012, the control room became too small. The control room was enlarged and a new console was designed.

Desks voor Kemira

Bij Kemira in Rotterdam is een nieuwe desk geplaatst in de controlekamer. De gekoppelde desk biedt plaats aan twee operators en een extra plek is toegevoegd om als zit/sta werkplek te dienen. Hiermee kan snel service verleend worden, zonder de operator lastig te vallen.

Kemira Rotterdam has chosen for a new concept for the control room: two operators at the desk and a sit stand desk for service operations.

Ergonomische desk voor Oiltanking Antwerpen

Voor de nieuwe controlekamer van Oiltanking Antwerpen is de desk, schermen en overige elementen opgeleverd. Uiteraard is ook de verlichting, vloerafwerking en de nieuwe routing aan bod gekomen. Aan de hand van onze schetsvoorstellen en tekeningen hebben wij het meubilair gemaakt en de inrichting laten uitvoeren.

Oiltanking in Antwerp decided to work with Design4U for their new control room building. The ergonomic study was performed by Design4U and the new console is delivered in the first Q 2013.

ArcelorMittal Consoles

Design4U console with Flo monitor arm

Arcelor Mittal console

Consoles voor ingangs- en uitgangscontrole in de fabriek van ArcelorMittal in Genk (B). De standaard consoles zijn aangepast voor het gebruik met flexibele Flo monitor arm, waarbij ook een touch screen gebruikt kan worden. In de console is ruimte voor PC’s en printer.

Console for check inn and check out for the Genk based factory of Arcelor Mittal (Belgium). The standard consoles are adapted to the use of a flexible Flo monitor arm. This arm is also suitable for a touch screen. There is enough room for a PC and printer.