ArcelorMittal Consoles

Design4U console with Flo monitor arm

Arcelor Mittal console

Consoles voor ingangs- en uitgangscontrole in de fabriek van ArcelorMittal in Genk (B). De standaard consoles zijn aangepast voor het gebruik met flexibele Flo monitor arm, waarbij ook een touch screen gebruikt kan worden. In de console is ruimte voor PC’s en printer.

Console for check inn and check out for the Genk based factory of Arcelor Mittal (Belgium). The standard consoles are adapted to the use of a flexible Flo monitor arm. This arm is also suitable for a touch screen. There is enough room for a PC and printer.