NOC in progress for Liberty Global

UPC
Design4U is bezig met het ontwerp voor de inrichting van het NOC van Liberty Global in Amsterdam. Naast een negental gespecialiseerde NOC cockpits zijn er nog meer dan 50 werkplekken in het NOC voorzien.

Design4U is consulted for the design of the NOC of Liberty Global in Amsterdam. Apart from nine specialised NOC cockpits, there are more that 50 desks for the other services involved.