Ergonomische desk voor Oiltanking Antwerpen

Voor de nieuwe controlekamer van Oiltanking Antwerpen is de desk, schermen en overige elementen opgeleverd. Uiteraard is ook de verlichting, vloerafwerking en de nieuwe routing aan bod gekomen. Aan de hand van onze schetsvoorstellen en tekeningen hebben wij het meubilair gemaakt en de inrichting laten uitvoeren.

Oiltanking in Antwerp decided to work with Design4U for their new control room building. The ergonomic study was performed by Design4U and the new console is delivered in the first Q 2013.